Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán učiva - únor

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk

ČTENÍ:

 • Hlásky a písmena Š, š, R, r, Au, au, Ou, ou, C, c.
 • Slova s dvěma souhláskami na začátku (př. škola).
 • Povídání o knize - autor, ilustrátor.
 • Beseda o zhlédnutém filmu.
 • Básně a písně - učení zpaměti, rytmizace.

PSANÍ:

 • Písanka  - další písmena, psaní slabik, spojování slabik do slov, přepis slabik, slov, první věty.

 

MATEMATIKA
 • Porovnávání do 9, rozklad, sčítání.
 • Odčítání, docvičení počítání do 9.
 • Číslo 10, psaní, porovnávání, číselná osa.
 • Spojování bodů, geometrické útvary.
ANGLIČTINA
 • Numbers 1 - 10.
PRVOUKA
 • Člověk a jeho zdraví - spolužáci, lidské tělo, péče o tělo, výživa těla, nemoc.