Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán učiva - leden

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk

ČTENÍ:

 • Opakování a upevňování hlásek a písmen dosud probraných.
 • Procvičování slabik tvořených z dosud naučených hlásek a písmen.
 • Čtení otevřených slabik.
 • Dvouslabičná a tříslabičná slova s otevřenou slabikou.
 • Dvouslabičná slova se zavřenou slabikou.
 • Nová písmena V, v, Z, z, D, d, K, k.
 • Povídání o knize - autor, ilustrátor.
 • Beseda o zhlédnutém filmu.
 • Básně a písně - učení zpaměti, rytmizace.

PSANÍ:

 • Písanka 2 - další písmena, psaní slabik, spojování slabik do slov, přepis slabik, slov.

 

MATEMATIKA
 • Numerace od 6 do 10.
 • Psaní číslice 8.
 • Porovnávání čísel, rozklad.
 • Sčítání a odčítání do 8.
 • Psaní číslice 9.
 • Logické a číselné řady.
 • O n více a méně.
 • Bod, spojování bodů, geometrické útvary.
ANGLIČTINA
 • Animals, my pet.
PRVOUKA
 • Příroda v zimě,  počasí,  zimní radovánky, zimní sporty.