Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán učiva - květen

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk

ČTENÍ:

 • Hláska a písmena G, g.
 • Slova s ď, ť, ň.
 • Slabiky di, ti, ni, dě, tě, ně.
 • Slabiky bě, pě, vě, mě.
 • Příběhy a vyprávění ze života dětí.
 • Pozorný poslech textu.
 • Beseda o divadelním představení.

PSANÍ:

 • Písanka  - další písmena, opis slov, přepis slov a vět.

 

MATEMATIKA
 • Porovnávání do dvaceti, příklady typu 10 + 8, 18 - 8, 16 + 3.
 • Příklady typu 15 + 5, počítání se třemi čísly, odčítání typu 16 - 3.
 • Prohlubování počítání do dvaceti bez přechodu přes desítku, nerovnosti.
 • Zábavné úlohy.
 • Čtvercová síť.
 • Tělesa.
ANGLIČTINA
 • My head, my body.
PRVOUKA
 • ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI: místo, kde žijeme, na výletě, v divadle, kamarádi, v obchodě, zaměstnání dospělých, co lidé umí.