Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán učiva - březen

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk

ČTENÍ:

 • Hlásky a písmena H, h, B, b, Č, č.
 • Jednoslabičná slova se skupinou hlásek na začátku (př. král).
 • Slova se skupinou hlásek uprostřed slova (př. kočka).
 • Básně s jarní tematikou, lidová říkadla a rozpočitadla.
 • Knihy s postavami z večerníčků.

PSANÍ:

 • Písanka  - další písmena, psaní slabik, spojování slabik do slov, přepis slabik, slov, první věty.

 

MATEMATIKA
 • Porovnávání do 10, rozklad, sčítání.
 • Odčítání, docvičení počítání do 10.
 • Číslo 10, psaní, porovnávání, číselná osa.
 • Spojování bodů, geometrické útvary.
 • Čtvercová síť, krychle, koule.
ANGLIČTINA
 • Numbers 11 - 20.
PRVOUKA
 • NA JAŘE - jarní příroda, zahrada, stromy, keře, jaro na statku, svátky jara, hry v přírodě.